กิจการนักศึกษา

PUEY UNGPHAKORN SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)


READ MORE ...
กิจการนักศึกษา : เกี่ยวกับเรา


• คณะทำงานฝ่ายการนักศึกษา
• พันธกิจของฝ่ายการนักศึกษา
• คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
1. อาจารย์ วีรบูลย์ วิสาทรสกุล (รองคณบดีฝ่ายการนักศึกษา) ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ กิตติกาญจณ์ หาญกุล คณะทำงาน
3. นายต่วนรุสดี จะนือรง คณะทำงาน
4. นางสาวธิราวรรณ เดชชูตระกูล คณะทำงาน
5. นายเฉลิมเกียรติ ตะดวงดี กรรมการและเลขานุการ

ประกวดดาว-เดือน วิทยาลัยฯ


๐ วันพุธที่ 7 กันยายน 2559 กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ได้จัดกิจกรรมการประกวด ดาว เดือน ของวิทยาลัยฯ โดยการสนับสนุนจาก เครื่องสำอาง น้องนะคะ NONGNAKA ณ ห้อง S106 อาคารบรรยายรวม 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นดาววิทยาลัยฯ ได้แก่ นางสาวเมย์วดี วิวัฒน์ทรงชัย (น้องเมย์) และเดือนวิทยาลัยฯ ได้แก่ นายเอกกวินท์ วัฒนศรี (น้องทอย) ซึ่งจะเป็นตัวแทนประกวด ดาว เดือน มหาวิทยาลัยต่อไป

กิจกรรมทำบ้านดิน
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แรงงาน

Contact | ติดต่อคณะ

PUEY UNGPHAKORN
SCHOOL OF DEVELOPMENT STUDIES (PSDS)

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
เลขที่ 99 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120ติดต่อคณะ (เวลาราชการ)

Tel: (+66) 2564-4440 ถึง 59 : ต่อ 1321
Fax: (+66) 2564-4429
Mobile: (+66) 25 644 440 | ถึง (+66) 25 644 459
ID LINE: @PSDS
E-mail: psds.thammasat@gmail.com
http://psds.tu.ac.th/